مجله آموزشی کسب و کار

چرا وبسایت؟

Your Website is the Most Important Marketing Tool You Have «وبسایت شما مهم ترین ابزار بازاریابی شماست» این عنوان یکی از پربازدیدترین مقالات مارکتینگ و بازاریابی است.تصور کنید در هرساعتی از شبانه روز می خواهید در رابطه با یک محصول یک خدمت یا یک شرکت بیشتر بدانید.چه می کنید؟ قطعا بسیاری از شما سراغ  گوگل یا دیگر موتورهای جست وجو رفته و شروع به تایپ می کنید. جالب [...]

بیشتر بدانید ...